POSEBNI PROJEKTI

Posebni projekti su najsloženja grupacija naših proizvoda i usluga jer uključuju elemente svih drugih grupa proizvoda i još to dodatno šire na organizaciju Evenat-a (od javnih promocija proizvoda do velikih koncertnih događaja ili čak festivala) te razvijanje vrlo složenih procesa i projekata.

U ovakve projekte spada i osmišljavanje, postavljanje i provedba velikih humanitarnih kampanja kao što je to kampanja za emisiju Potkova ili udrugu Debra unutar koje je i video-audio produkcija, marketing, PR, organizacija evenata/koncerata pa čak i prijevoza (avionskih charter-a) i hotelskog smještaja te orgnizacije konferencija za potrebe klijenta/kampanje.