Seminar-Komunikacijom do uspjeha- basic skills- javno komuniciranje

Komunikacija je u svim segmentima života uključujući i posao pola puta do uspjeha!

Naš seminar u trajanju od pet sati ( ne školskih nego normalnih) iz programa UNIPRAXIS pruža mogućnost usvajanja osnovnih vještina verbalnog i neverbalnog javnog komuniciranja uključujući i komunikaciju prema medijima: tv, radio, print.

Ako imate dobru prezentaciju, svaku svoju ideju učinit ćete poželjnom dok loša prezentacija ideje ponekad može zauvijek zaustaviti njenu realizaciju.

Kako se se naći, gdje gledati, kako govoriti pred mikrofonima,kamerama, rasvjetom?
Kako prezentirati sebe, svoju ideju, prilagoditi se neafirmativnoj grupi, iskoristiti prednosti afirmativne grupe?

Promovirati proizvod ili uslugu na način da ga ciljana skupina prihvati, kako ciljanim javnostima kvalitetno i uspješno komunicirati svoja znanja i iskustva?
Ako želite uspjeti u komunikaciji, nužno je naučiti vještine koje će vam olakšati da upravljate percepcijom drugih ljudi o onom što im želite predstaviti.

Kvalitetna komunikacija je veći ljudi samo dijelom urođena i u novije vrijeme sve više ih uviđa da je to vještina koju trebamo učiti cijeli život jer neprestano komuniciramo s okolinom.

Slika o sebi koju stvaramo u svojoj okolini izravna je refleksija našeg javnog nastupa, tako da napredak mnogih od nas ovisi o tome koliko dobro možemo okolini predstaviti svoje znanje, misli, osjećaje, ono što zastupamo ili ono što jesmo.

Naš seminar upravo je usmjeren ljudima koji iz osobnog iskustva znaju koliko je vještina javnog nastupa bitna i spremni su raditi na sebi.

Redovna cijena ovog seminara iznosi 1499,00 Kuna, a za ovu prigodu nudimo ga za 749,50 kn.

CJENIK TRENUTNIH SEMINARA IZ PROGRAMA UNIPRAXIS:

  • Komunikacijom do uspjeha- I stupanj;basic skills- javno komuniciranje; 1.499,00 kn
  • Komunikacijom do uspjeha- II stupanj- javno komuniciranje; 2.299,00 kn
  • Komunikacijom do uspijeha- III stupanj-individualni rad; 499,00 kn termin/2 sata
  • Uvod u alternativu-u suradnji sa udrugom HUMANIS- 499,00 kn